Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 10

Những câu tục ngữ nào sau đây nói lên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình :

- Đi thưa, về gửi.

- Con dại, cái mang.

- Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

- Lời chào cao hơn mâm cỗ.

Lời giải chi tiết:

Những câu tục ngữ nói lên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình :

- Con dại, cái mang.

- Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Câu 11

Phân biệt quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà, con cháu, anh chị em và các thành viên (đánh dấu + vào cột).

Lời giải chi tiết:

Câu 12

Bố mẹ li hôn và không ai chịu nuôi Tuấn, Tuấn ở với bà nội. Bà vừa già yếu lại nghèo. Thương bà, Tuấn bỏ học đi kiếm tiền. Do bị bạn bè xấu rủ rê, Tuấn đã lao vào con đường trộm cắp, cướp giật, và giờ đây, Tuấn đang ở trong trại giam để chờ ngày xét xử cửa pháp luật.

Theo em:

- Bố mẹ Tuấn đã vi phạm điều gì ?

- Phải giúp đỡ Tuấn như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

- Theo em, bố mẹ Tuấn đã vi phạm pháp luật vì đã không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình là nuôi dạy con cái.

- Phải giúp đỡ Tuấn bằng cách: khuyên nhủ để Tuấn biết ăn năn hối lỗi, động viên Tuấn rèn luyện đạo đức thật tốt để sớm được tự do, động viên Tuấn tiếp tục học tập sau này.

Câu 13

Em hãy tìm hiểu ca dao tục ngữ nói về tình cảm gia đình, cha mẹ, anh chị em, ông bà và các thành viên trong gia đình.

Tài liệu tham khảo

Tục ngữ:

- Anh thuận em hoà là nhà có phúc.

- Máu chảy ruột mềm.

- Cha muốn cho con hay, thầy muốn cho trò giỏi.

 - Của chồng công vợ.

Ca dao

-               Anh em như thể tay chân,

        Rách lành đùm học, dở hay đỡ đần.

-              Cá không ăn muối cá ươn,

        Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Những ngọn tháp là niềm tự hào của thành phố. Những con tàu là niềm tự hào của biển cả. Và trẻ em là niềm tự hào của con người.

- Hiến pháp năm 1992.

- Luật Hôn nhân và Gia đình.

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Lời giải chi tiết:

Câu ca dao tục ngữ nói về tình cảm gia đình:

-        Anh em nào phải người xa
  Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân

-        Yêu nhau như thể tay chân
  Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy.

-       Đói lòng ăn hột chà là

  Để cơm cho mẹ, mẹ già yếu răng.

- Chị ngã em nâng.

-      Cá không ăn muối cá ươn

  Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

-     Thương con tần tảo sớm hôm,

  Cơm đùm chéo áo, cháo đùm lá môn

-      Trăm năm giữ vẹn chữ tòng

  Sông sao thác vậy một chồng mà thôi.

dapandethi.vn