Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu X vào ô trống nguyên nhân thường gây ra tai nạn sau đây :

 Vũ khí sử dụng trái phép

 Chuyên chở chất nổ, chất cháy trên xe khách

 Bình đựng phóng xạ nổ

 Buôn bán vũ khí, chất cháy, nổ và độc hại trái phép.

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân thường gây ra tai nạn là :

- Vũ khí sử dụng trái phép

Chuyên chở chất nổ, chất cháy trên xe khách

Buôn bán vũ khí, chất cháy, nổ và độc hại trái phép

Câu 2

Đánh dấu X vào ô trống những hành vi không được làm sau đây :

 Dùng súng để đùa nghịch.

 Cho người khác mượn vũ khí.

 Lấy mật ong làm cháy rừng.

 Dùng mìn đánh cá.

 Đập, cưa bom đạn cũ để bán sắt vụn.

 Đi vào khu vực cấm như bãi mìn.

 Buôn bán thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột giả.

 Bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.

 Dùng súng truy bắt tội phạm.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đánh dấu X vào ô trống những thứ dễ gây tai nạn nguy hiểm cho con người :

 Thuốc nổ

 Thuốc làm pháo

 Lương thực

 Xăng dầu, gas

 Súng các loại

 Thực phẩm

 Thuốc trừ sâu các loại

 Thuốc diệt chuột, côn trùng

 Axít, thuỷ ngân

Lời giải chi tiết:

dapandethi.vn