Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:

- Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

- Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là để bảo vệ lợi ích bản thân công dân.

Lời giải chi tiết:

Em đồng ý với ý kiến “Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là để bảo vệ lợi ích công dân".

Câu 2

Phân biệt khiếu nại và tố cáo :

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đánh dấu x vào ô trống thích hợp với những hành vi sau :

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Ông A ở tầng 3 khu tập thể H, nhưng đã sử dụng khoản đất trống (dành cho trẻ em vui chơi) của khu tập thể để trồng cây, nuôi gà cho riêng mình.

Theo em:

- Ông A có quyền sử dụng khoản đất đó không?

- Khu tập thể H phải làm gì để lấy lại khoản đất đó cho trẻ em vui chơi ?

Lời giải chi tiết:

- Ông A không có quyền được sử dụng khoản đất đó.

- Khu tập thể H có thể làm đơn tố cáo đến Ủy ban nhân dân phường đó, tố giác hành vi của ông A để ủy ban nhân dân có hình thức xử lý đối với ông A.

Câu 5

Ông T chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Q đã kí quyết định li hôn cho anh H và chị B.

Theo em :

- Việc làm của ông T là đúng hay sai ?

- Anh H và chị B phải làm gì để việc li hôn của mình đúng pháp luật ?

Lời giải chi tiết:

- Việc làm của ông T là sai, vì ông T không có thẩm quyền xử lí việc li hôn.

- Anh H và chị B phải làm đơn xin li hôn gửi lên Tòa án nhân dân huyện nơi họ sinh sống.

dapandethi.vn