16 Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Sau đây xin mời các em cùng tham khảo bộ tài liệu “16 Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết. Đây là một trong những bộ tài liệu ôn tập 1 tiết chuyên đề hàm số lượng giácphương trình lượng giác.

Bộ tài liệu gồm 31 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển tập Đại số và Giải tích 11 chương 1. Mỗi bộ đề được biên soạn với nội dung theo hình thức 10 câu trắc nghiệm khách quan và kết hợp với 3 bài toán tự luận.  Trong đó phần trắc nghiệm có đáp án.

Trích dẫn tài liệu 16 đề trắc nghiệm và tự luận ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11

Cho hàm lượng giác y = cosx + cosπx. Chọn phát biểu sai.

 • A. Hàm đã cho là hàm tuần hoàn.
 • B. Hàm đã cho là hàm chẵn.
 • C. Hàm đã cho có giá trị lớn nhất là 2.
 • D. Hàm đã cho là tồng của 2 hàm tuần hoàn.

Cho hai hàm số f(x) = sin(3x + π/2), g(x) = (tan2x + sin3x)/cos(4x + π/2). Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Đồ thị hàm số g(x) nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
 • B. Đồ thị hàm số f(x) nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
 • C. f(x) là hàm số lẻ.
 • D. Đồ thị hàm số g(x) đối xứng qua trục tung.

Xét tính chẵn lẻ của hàm số y = cosx – (cot3x)^2

 • A. Hàm số không chẵn không lẻ.
 • B. Hàm số chẵn.
 • C. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ.
 • D. Hàm số lẻ.

Xem thêm: Tổng hợp 522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương có đáp án

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan