14 Đề trắc nghiệm – tự luận ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2

Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ tài liệu gồm 14 đề kiểm tra trắc nghiệm – tự luận lớp 10. Đây là một trong những bộ tài liệu ôn tập kiểm tra đại số 10 chương 2 mới nhất hiện nay.

Bộ tài liệu gồm 14 bộ đề ôn tập do thầy Nguyễn Bảo Vương tổng hợp và biên soạn. Nội dung các bộ đề trong bộ tài liệu thuộc các chủ đề: đại cương về hàm số, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, phần trắc nghiệm có sẵn đáp án ở cuối mỗi đề. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ tài liệu ngay sau đây.

Trích dẫn tài liệu 14 đề trắc nghiệm – tự luận ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2

Cho hàm số y = f(x) bằng công thức. Hãy nêu định nghĩa tập xác định của hàm số y = f(x)?

  • A. Tất cả các ý trên đều đúng.
  • B. Tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa.
  • C. Tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa.
  • D. Tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x) luôn đúng.

Cho đồ thị của hàm số như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?

  • A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 4.
  • B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng -1.
  • C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4.
  • D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -1.

Cho hàm số bậc hai y = 2x^2 – 4x – 1 có đồ thị là parabol (P). Khảo sát hàm số và vẽ parabol (P). Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) với đường thẳng d: y = x – 1. Dựa vào đồ thị, tìm các giá trị của tham số m để phương trình: 2x^2 – 5x – 1 + 6m = 0 có 1 nghiệm dương và 1 nghiệm không dương.

Xem thêm: 12 Đề ôn tập kiểm tra Đại số 10 chương 3 chủ đề phương trình và hệ phương trình

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan