12 Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 có đáp án 2019

Sau đây xin mời các em cùng tham khảo bộ tài liệu 12 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải Tích 12 – Chương 1. Đây là một trong những bộ tài liệu hay dành cho ôn tập Giải Tích 12 – Chương 1.

Bộ tài liệu gồm 37 trang tổng hợp 12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 – 2019 có đáp án. Là một trong những bộ tài liệu do thầy Nguyễn Bảo Vương sưu tầm và biên tập. Mỗi đề đều gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút. Nội dung các bộ đề nhằm đánh giá năng lực học sinh sau xong học xong chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

Trích dẫn 12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1

Cho hàm số y = 3x + √(10 – x^2). Trong các mệnh đề sau, chọn mệnh đề đúng:

 • A. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 10 tại x = -3.
 • B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 10 tại x = 3.
 • C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -3√10 tại x = √10.
 • D. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 3√10 tại x = -√10.

Cho hàm số y = x^3 + 3x^2 – 9x + 5 có đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm cực tiểu là đường thẳng:

 • A. Trùng với trục hoành.
 • B. Song song với trục hoành.
 • C. y = -x + 5.
 • D. Song song với trục tung.

Cho hàm số 31a^3/4 có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. (C) có hai tiệm cận đứng là đường thẳng x = √2, x = -√2 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y = 0.
 • B. (C) có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng 12a^3 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y = 0.
 • C. (C) có một tiệm cận đứng là đường thẳng a√3 và không có tiệm cận ngang.
 • D. (C) có hai tiệm cận đứng là hai đường thẳng x = √2, x = -√2 và không có tiệm cận ngang.

Xem thêm: Tổng hợp lý thuyết và công thức tính nhanh Hình học 12 – Trần Hoàng Long

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan